Det er over 10 cm. stålis på Fjellandsbøvatn. Isen vert rekna som trygg, men ikkje ver på isen ved innløp og utløp. På sundag vart det målt 6 cm. Isen veks 2 – 3 cm. i døgeret. Det er uansett på eige ansvar ein vel å bruka isen på Fjellandsbø til leik og moro.

kb