Kvinnherad kommune og søre Kvinnherad skogeigarlag gjer eit nytt forsøk med opning av den nye tømmerkaien på Børneset i Uskedalen. Det er den kommunale delen av kaien som er renovert og bygd ny. Kaien har vore i bruk ei tid for utskiping av tømmer frå store deler av kommunen. Landbruks- og matministeren er invitert. Meir om opninga kjem i eigne innlegg.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal