Innstillinga frå Formannsskapet i skule- og barnehagesaka fekk fleirtal i Kommunestyret. Framlegget var fremja av Høgre, Senterpartiet og Framstegspartiet. Vedtaket inneber i store trekk at ein føl konsept 0 noko som vil sei at strukturen vert om lag som i dag. Uskedalen var uansett framlegg ikkje med i vurderinga for nedlegging.

kb