Når det gjeld saker som medlemmer ynskjer å ta opp på årsmøte, så må dei vera styret i hende innan 6. juni 2021. Sakspapira er tilgjengeleg i papirutgåve hjå Zjakk frisørsalong frå 1.juni. Elektronisk versjon av sakspapira finn ein ved å gå inn på heimesida til Uskedal Vassverk https://www.minorg.no/uskedal-vassverk

Nytt inntak i Eikeelva er orienteringssak på årsmøte torsdag 16. juni.

Sakliste:

1: Årsmelding frå styret
2: Rekneskap
3: Val av styre og valnemnd
4: Val av revisor
5: Auke i årsavgifta frå 2023 med 8%
6: Godkjenna investering i ny leidning frå Eik og ned til fylkesvegen med
inntil kr. 2.000.000,- eks. mva
7: Orientering om nytt inntak Eik
8: Orientering avtale inntak Haugland
9: Beredskapsplan v/ Svein Rimestad
10: Eventuelle saker frå medlemmer

Tekst: Uskedal Vassverk
Foto/nett: Kristian Bringedal