Styret innkaller herved til årsmøte i Uskedal idrettslag. Årsmøtet avholdes den 30.03.2022 kl. 20 på Gamleskulen. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 16.03.2022 til chris.fossli@gmail.com eller per post til Christoffer Fossli, Kjerlandssido 10, 5463 Uskedal. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: uskedalen.no. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret