Det er montert informasjonsskilt på Gamleskulen med logoar for faste brukarar. Det gjeld LIONS, Kvinnherad og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Uskedal helselag. Dessutan er det informasjon om Kafe Tiaren med sine opningstider, kvar tysdag mellom kl. 11 og kl. 14. Metro Reklamestudio AS v/ Gianni Rebaudo står for design og produksjon.

Infoskilt på Gamleskulen har vore etterspurd. Det er særleg aktuelt på møte som samlar gjester frå mange bygder. Ikkje alle veit kor Gamleskulen ligg og i nokre høve har det vore mistydingar og forvekslingar med Haugland skulemuseum.

No er Gamleskulen skita, rett nok utan gateadresse, men no er det likevel mykje endklare å finna fram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal