Viktig melding om asfaltering på plassen ved Gamleskulen og Grano i morgon, måndag 5. september. Ikkje set bilen eller andre installasjonar på plassen. Del denne meldinga. Sei frå til dei du veit brukar plassen til parkering.

kb