I dag blir andre og siste dag med røysting til kommune- og fylkestingsvalet på SPAR Uskedalen. “Røystelokalet” er ope mellom kl.15 og 18. Det var også røysting på butikken forrige torsdag, og då var det godt frammøte.
Denne ordninga for røysting ved val, er svært god for bygdene våre, og derfor er det å håpa på særs godt frammøte.
Det er svært viktig at vi nyttar røysteretten vår,

På bildet ser vi Bente Høyland og Lars Næs som organiserer den gode røysteordninga.

tid.