Den populære basaren til Uskedal heslelag går av stabelen i morgon, sundag 14. april, kl. 16.00 i Helgheimskjellaren. Fine gevinstar. Kaffi og kaker. Meir informasjon finn du på helselaget si facebookside.

kb