LivOGLyst gruppa minner om møte i kveld i Aktivitetshuset, kl. 18.30. Informasjon om prosjektet og innlegg frå utvalde lag og organisasjonar. Kom og ver med i eit bygdeutviklingsprosjekt medmellom anna tiltak for å auka folketalet i Uskedalen.

‘kb