Uskedal Utvikling inviterer til møte med dei nyvalde pilitikarane frå Uskedalen, seks i talet. Tove Lill Lakselv, Jostein Saghaug, Wermund Vetrhus, Oddbjørn Kroka, Thomas Eide og Bjørn Olav Tveit. Alle møter.

kb