Dette er ei påminning om at Idrettslaget har sitt årsmøte i kveld, Gamleskulen, kl. 20.00. I tillegg til vanlege årsmøtesaker med årsmelding, rekneskap, årspengar m.m., vert det ei drøfting om laget sin organisasjonsplan.

kb