Uskedalen.no held fram serien om høyringsuttaler til planen om ny skule- og barnehagestruktur. Neste ut er Atle Hauge, som er ein samfunnsengasjert person med klare meiningar om lokale og nasjonale hendingar. Hauge er ein aktiv skribent på sosiale media. Han markerte seg mellom anna i saka om vindkraftutbygging i Kvinnherad. No gjeld det skule og oppvekstmiljøet i bygdene. Les kva Atle Hauge skriv i si fråsegn.

Siden jeg er særdeles bekymret for skoledebatten og vår fremtidige eksistens i Kvinnherad ønsker jeg på det sterkeste, at en opprettholder dagens skole og barnehage struktur. Jeg mener de andre alternativene forslagene fra Administrasjon, er kort og godt nedlegging av mange kvalitets barnehager og barneskoler, i hele Kvinnherad.

Forslagen tar ikke innover seg konsekvens for hverken barna dette gjelder eller
bygdesamfunnet som rammes. Min analyse er rett og slett at forslaget er styrt. «Enten så fortsetter vi som før, da bruker vi for mye penger eller så bygger vi nytt og bedre og alle får det mye bedre og alt blir billigere.»

For meg er Administrasjonens forslag, ikke en besparelse økonomisk, ei heller en forbedring av barnehage eller skoletilbud til våre barn, farlig for våre bygdesamfunn og for vår kommunale økonomi. Alternative forslag til nye skoler har ikke utregna total kost. Kun en estimert m2 pris, samt at det ikke er medregna marginer og reserver, inventar og kostnader til tomtekjøp, heller ikke utemiljø og infrastruktur. Hva slutt pris blir, vet ingen, er min klare mening.

I forslaget har en også satt opp priser på etterslep av vedlikehold på mange millioner på skoler uten å definere hva dette inneholder, som om dette skal være hugget i stein. Like store bygder som Uskedalen og Rosendal, der av Uskedalen, med en av det største tilflyttinger og nybygging i kommunen, er foreslått å miste barneskolen til fordel for Rosendal. Dette er et stort overtramp av barneskolebarn og innbyggere i Uskedalen, mener jeg. Dette vil være en stor belasting for våre barn i Uskedalen og vil sparke bena under den flott utvikling som vi har skapt rundt Uskedalen skole og barnehage.

Vi har i dag et fantastisk samspill mellom kommunale barnehager og barneskole som ligger vegg i vegg, samt privat barnehage som ligger et steinkast unna. Vi har bygget og fortsetter å bygge et aktivt oppvekst miljø i sentrum. Dette foreslår Administrasjonen å ta bort. Nå er det viktig at jevnstore bygder må få samme premisser og muligheter til å skape og utvikle, gode oppvekstmiljø, gode lokalt samfunn, gode arbeidsplasser, idrettsmiljø osv, i bygdene.

Jeg er bekymret for en tankegang, der forslaget, slik jeg oppfatte dette, er fiktiv holdning rundt bare får lagt ned normalt store skole, for eksempel Uskedalen skole og eventuelt barnehage, så vil en få et fantastisk tilbud langt borte, som er så mye bedre og mellom linjen billigere. La det var klinkene klart. Barn med lang reise tid, trives dårligere på skolen enn barn med kort reise tid. Dette er også Administrasjoner enig i, men allikevel forslår de lang reise tid for våre barn skal være en slags forbedring.

Ønsker også å stille spørsmål ved hvorfor Administrasjon ikke har att kontakt med brukeren av de forskjellige skolene/barnehager og klarlagt ønsker og forslag rundt eksiterende skoler og barnehager for å lage et fremtidig forslag, men har valgt å hoppe bukk over oss og tegne et negativt bilde av våre eksisterende oppvekstmiljø, som må byttes ut til fordel av de få.

Atle Hauge, Uskedalen.

Atle Hauge er samfunnsengasjert og har klare meiningar om Skulebruksplanen.
Tekst: Atle Hauge
Foto/nett: Kristian Bringedal/ Privat