Det vert høgtidsgudsteneste i Uskedal kyrkje 1. påskedag kl. 11.00. Liturg er Kjetil Kringlebotten. Offergåva går til Frelsesarmeen. Det er ikkje meldt inn dåp denne gongen. Nattverd.

Uskedal sokneråd