Premiane er levert.

Tekst/foto: Uskedal helselag
Nett: Kristian Bringedal