Vi er kjende med at det på midten av 1950-talet var forsøk på å få i gang eit 4H-lag i Uskedalen. Det er også det einaste vi veit! Var det ein aktiv 4H-klubb her i bygda? I tilfelle var truleg nokre av lesarane våre med i klubben. Vi er interessert komma i kontakt med lesarar som kan ha opplysningar om dette.
Vi ber dei som har små eller meir omfattande opplysningar om eventuell 4H-klubb i Uskedalen om å ta kontakt på 932 88 237 eller thordossland@gmail.com.
Ved respons vil dei bli kontakta så vi får skrive ned opplysningane. Dette er eit ledd i arbeidet til Den lokalhistoriske arkivgruppa.

Tekst og nett: Thor Inge Døssland.