Redaksjonen har alt motteke kommentarar og merknader til innlegget om folketalsutvikling i Uskedalen. Tema engasjerer. Difor: Dersom du har synspunkt som kan forklara og utdjupa nedgangen i elevtalet og foketalet, er det fint. Ta også med kva vi bør gjera for å snu denne trenden. Send til uskedalen.no@gmail.com.

Redaksjonen