Lurt å sjekka enno ein gong om de har vunne!

Det er framleis nokre få av dei om lag 50 heldige vinnarane i Uskedal Skulemusikk sin adventskalendar som ikkje har henta gevinstane sine. Derfor legg vi vinnartala ut på nytt. Dei er som følgjer: 645, 243, 714, 545, 105, 628, 155, 284, 358, 693, 283, 655, 237, 520, 601, 316, 643, 196, 264, 712, 317, 182, 372, 193, 424, 733, 20, 439, 619, 44, 205, 250, 716, 747, 579, 725, 573, 626, 445, 157, 168, 294, 40, 153, 664, 297, 613 og 697.
Viss de no gjer ei kjekk oppdaging, og ser at de har vunne, kan de ta kontakt med kalendargeneral Kjell Harald Tungesvik, tlf.917 89 595. Då vil de få gevinsten.
Uskedal Skulemusikk vil nok ein gong takka alle som på ulike måtar har støtta opp om adventskalendaren slik at det blei ein rekordsuksess!!

Tekst, arkivfoto og nett: Thor Inge Døssland