Eiendomsmegler Vest ynskjer velkomen til visning på adresse Uskedalsvegen 670E, Eikelandet Brygge. Ein av dei åtte seksjonane er lagt ut for sal. Det er ikkje ofte det byr seg eit høve til å kjøpa leileghet i sjøkanten med vakker utsikt mot sentrum i Uskedalen, fjella, Skorpo og Storsund. No har du sjansen. Eikelandet Brygge var klar for innflytting i 2014. Rekkehusa ligg på tomta til det som var Uskedal Trelastlager. Det er gåavstand til butikkar, skule, barnehage, idrettsanlegg, aktivitetshus, båthamner, restaurant og andre sentrumsfunksjonar. Det er mange og varierte stiar og tuvegar til fjells og i nærområde. Det er sjølvsagt båtplass med til salsobjektet. Pris: 3,8 mill. kroner.Visning: Måndag 20. febr. kl. 16.00.

Eikelandet Brygge med 8 rekkehus ligg vakkert til i innseglinga til Uskedalen og Rosendal.
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Henta frå prospektet/ Arkivfoto 2018