Grunneigarane og entreprenøren Hjelmeland Hogst gjer merksam på kravet om å halda avstand til arbeidet med tømmerhogst i Kleivadalen og i lia mot Rød. Kravet er 90 meter avstand. Dette gjeld også i høve til veltene som ligg i den bratte lia. Uskedalen.no kjem tilbake med innlegg om arbeidet med tømmeruttak i Kleivadalen.

kb