Gunn Mari Moberg held oppe tradisjonen med produksjon og sal av sylteflesk på SPAR. Læretida hadde ho saman med far sin, Harald, to åt ffør han døydde. I meir enn 25 år har ho vore ansvaleg for den lokale julematen i butikken. Gunn Mari fortel til uskedalen.no at dei har mange faste kundar som kvart år etterspør sylteflesket. Kundemassen er frå heile Kvinnherad og vidare med. Mange kjem ekstra innom SPAR når dei veit at Gunn Mari sitt sylteflesk er på plass. Tilbakemeldingane er gode. Ho vil laga sylteflesket like fram til jul og kvantumet er som i fjor.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal