Det er gudsteneste i Uskedal kyrkje sundg 7. febr. kl. 11. Sokneprest Carsten Mrusek er liturg. Nytt er det med påmelding på mobil: 91 66 38 16. Dersom det vert meir enn 10 påmelde, vert det vurdert ei gudsteneste 2 straks etter. Gudstenestene er nedkorta i tid.

kb