Det er gudsteneste i kyrkja i morgon, sundag, kl. 11.00. Liturg er sokneprest Kjetil Kringlebotten. Organist: Rebekka Attramadal. Det er nattverd og offergåve til Stefanusaliansen. Alle er velkomne.

kb