Kl. 15.00 morgon er det gudsteneste med nattverd i Uskedal kyrkje. Liturg er sokneprest Kjetil Kringlebotten. Organist er kantor Eva Megyesi. I det nye kyrkjeåret er vi komne til 2. sundag i openberringstida. Soknerådet ynskjer alle velkomne. Frammøtetalet er 50.

kb