Soknerådet inviterer til gudsteneste sundag 28. januar kl. 17.00. Liturg er sokneprest Kjetil Kringlebotten. Organist er kantor Eva Megyesi. Nokre konfirmantar vert med og hjelper til. Det er lagt inn nattverd. Offergåva går til Usedal kyrkje sitt misjonsprosjekt i Umred i India. Alle er velkomne til gudsteneste.

Soknerådet.