Gudstenesta i kyrkja kl. 11.15 er fyrste posten på programmet for 17. mai. Liturg er sokneprest Kjersti Brakestad Boge. Organist er kantor Rebekka Attramadal. Røysterett for Alle opna gudstensta med tre korinnslag, mellom dei nasjonalsongen Ja, vi elsker. Liturgien og salmane vert synt på storskjerm. Offeret går til det lokale kyrkjelydsarbeidet.

Teskt/foto/nett: Kristian Bringedal