Regjeringa si kunngjering om gjenopning og tilbake til normalen har prega helga på mange måtar. Det er slutt på meterregelen og føring av frammøteliste. Handhygiene kan vera lurt å halda på. Mange Huglen var kjapt på banen og inviterte til pubkveld i Dønhaugkjedlaren. Om lag 20 gjester fann vegen til Dønhaug og fekk oppleva ein koseleg kveld og ein lun og fin atmosfære. Møte på Bedehuset og gudsteneste i kyrkja var også prega av at restriksjonane er oppheva. Bilete syner Magne Huglen og Ronya Lakselv, to nøgde personar etter gjenopninga. Les kva det vil få å sei for kulturlivet og aktivitetane i tida framover:

  • Kor- og musikkøvingane går slik det var før nedstenginga mars 2020. Røystertett for Alle, som har øvd i grupper, kan no gå tilbake til felles øving.
  • Koronakafeen i regi av Helselaget held fram inntil ein får avklart overgangen til Kafe Tiaren.
  • All merking og skilting i kyrkja er tekne bort og ein er tilbake til situasjonen slik det for 1,5 år sidan. Det neste på programmet er Salmekveld tysdag 19. oktober.
  • Pubkvelden på Vertshuset Perla med Tore med bassen kan ta inn langt fleire gjester enn tidlegare planlagd.
  • Nokre spør om det vert Haustfest. Ungdomslaget melder frå om at det ikkje vert fest i haust, men det kan vera aktuelt til våren.
  • Alle treningar innadørs går slik det var før pandemien.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal