Ein joggesko står att på ein murkant ved Byggeriet i Uskedalen. Eit ordtak seirer noko om å gå av seg skorne. Det tyder eigentleg å dumma seg ut, forgå seg eller å misfara seg stygt. Å springa skorne av seg har ei anna tyding. Det tyder å skunda seg eller forhasta seg. Uskedalen.no kjenner ikkje hendinga som ligg til grunn for at ein sportsko står att på murkanten langs Fylkesvegen gjennom sentrum av Uskedalen.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal