Fylkesvegen på Musland er stengd i morgon, torsdag 18.02. kl. 08.00 til kl. 14.00. Det er skilta informasjon ved avkøyrsla på nedre Fet.

kb