Det er meldt om brot på vassledning som går mot Kleivadalen. Frostskaden er lokalisert og det pågår arbeid med å få stengd vatnet. Store mengder vatn kjem ned i tunet til Uskedalen Brygge i Beinavikjo.

kb