Elevane på Rosendal ungdomsskule vart sende heim i dag, måndag 15. februrar. Det var frosne røyr og ikkje vatn. Ei rask avgjer førte til at elevane vart sende i retur straks dei kom til skulen i dag tidleg. Rektor presiserer at skulen går etter oppsett plan i morgon, tysdag.

kb