Den årlege frivilligfesten for alle som hjelper til på Kafe Tiaren går av stabelen torsdag kl. 18.00. Det er 24 namn på lista. Tre frivillige på kvar gruppe noko som tilseier at ein er i aktiv kafeteneste 8. kvar veke. I tillegg kjem evt. vikarar. Rustne Menn, som er anvarlege for allsongen den siste tydagen i månaden, er også invitert.

kb