Dei 10 medlemslaga har høve til å stilla med to utsendingar kvar. Maks frammøtetal i ei koronatid er 10. For å ikkje bryta denne grensa, kan ei løysing vera at medlemeslaga møter med ein utsending kvar, ikkje to. Medlemslaga er: Skulemusikken, Musikklaget, Helselaget, Idrettslaget, Røysterett for Alle, Båtlaget, Bondelaget, Ungdomslaget, Indremisjonen og Elveeeigarlaget. Vel møtt !

Styret