Den årlege friluftsgudstenesta på Skorpo er komande sundag, 17. juli kl. 14.00. Skyss frå Sandakaien kl. 13.00. Meir informasjon kjem seinare i veka.

kb