Treningane er i gong.

Det er nydeleg vår, skia er stort sett lagt på hylla for denne sesongen, og sommaraktivitetane i idrettslaga er i full gang. Etter eit par sesongar der pandemien har sett ein dempar på aktivitetane, er vi no tilbake til normale forhold. Det er kjekt! Friidrettsgruppa er alt i gang med treningane, og i samband med det har dei sendt følgjande informasjon til uskedalen.no:

Friidrettstreningane er no eit samarbeid med Rosendal turnlag, og treningane er flytta til Rosendal.

Friidrettssesongen har startet og denne sesongen er treningene lagt til det nye anlegget i Rosendal. Det er treninger for de som går i 2.-4. klasse tirsdager kl 17-18 og for 5.-7. klasse kl 18-19. Idrettslaget har inngått en avtale med Rosendal Turnlag som innebærer felles treninger på deres anlegg, men der ungene fortsatt er medlemmer i sitt idrettslag. Det vil si at barna fra Uskedalen fortsatt stiller for Uskedal IL i konkurranser. Det er trenere fra begge idrettslaga med på treningene.

Dette samarbeidet er inngått delvis fordi fasilitetene på Heio for friidrett ikke er tilfredsstillende og at det vil kreve mye krefter og penger å oppgradere. I tillegg er det inspirerende og sosialt for ungene å trene i ei større gruppe. I det nye anlegget i Rosendal er det også mulig å prøve friidrettsaktiviteter som vi ikke kan tilby på Heio, der det hovedsakelig har vært løp og lengdehopp. En annen gevinst av samarbeidet er at vi får nytte av hverandres trenerressurser. Det er til tider utfordrende å rekruttere trenere og andre frivillige til å holde i gang aktivitetene i et lite idrettslag som vårt.

Veldig kjekt om flere vil være med på friidrettstreninger og konkurranser for Uskedal IL. Ta kontakt dersom det er ønskelig at vi lager en ordning med felles transport til trening i Rosendal.

For friidrettsgruppa i Uskedal IL
Monica Hermann (tlf 90635493)

Tekst og foto: Friidrettsgruppa
Nett: Thor Inge Døssland