Fristen for å senda høyringsuttale til skule- og barnehageplanen er 1. april. Til er det registrert fem fråsegner frå Uskedalen. Det er frå: Uskedal skule v/ FAU, Uskedal barnehage v/ personale, Uskedal barnehage, Møyfrid Kristoffersen og Thor Inge Døssland.

kb