Kor blir pengane av ? Det er tema på fagmøte for landbruket skipa til av Tveit Regnskap og Sparebank1 SR bank i samarbeid med NLR, Bondelaga i Kvinnherad og Landbrukskontoret. Innhald i møte er:


– Økonomien i landbruket – kritisk eller?
– Nøkkeltal frå 2022
– Utsikter framover
– Kvotemarkedet
– NLR: “Til bekymring, for fattig og for rik”

Tekst/foto: Henta frå Facebook
Nett: Kristian Bringedal