Av 12 søkjarar til kommunal stilling som Informasjons- og kommunikasjonsrådgjevar i Kvinnherad kommune finn vi to namn frå Uskedalen. Det er Janne Hjelmeland og Mona Vetrhus, begge 49 år. Jobben inneber mellom anna at ein må vera god på formidling, kommunikasjon og forbetring av kommunen sine heimesider. Mange har merka seg at noverande redaktør i Grenda, Håvard Sætrevik, er på søkjarlista.

kb