Etter ei tid med nedstenging er vi no klar for neste samling i gruppa som jobbar med å samla, registrera og formidla kulturhistoriske tema frå Uskedalen. Frammøte på Stemneplassen i morgon, torsdag 22. april kl. 19.00. Saker: Status i arbeidet så langt. Vidare arbeid med nye tema og ansvarlege personar på gruppene. Dersom dette er noko for deg, møt fram.

kb