Geir og Elin Enes i Elins Matgleder opnar nybygg for uteservering i Skålagato i morgon, onsdag, kl. 16.00 Det vert gratiskonsert med Torkjell Nerhus m. fleire frå mobil scene. Tilskot frå Næringsfondet på kr. 150.000,- gjer at det let seg gjera å utvida uteserveringa med over 30 plassar. Det har lenge vore trong for større uteplass, særleg på sommaren. Uteplassen vil vera funksjonell både for Restaurant Fiolen og Cafe Hylleblomen. Høyland Bygg, Dimmelsvik Entreprenør og Leganger Maskin har stått for utførande arbeid. Onsdag i påskeveka er difor alle velkomne til opningsfest kl. 16.00.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Elins Matgleder