Elin Legland vart på årsmøte tysdag i denne veka vald til ny leiar i Uskedal helselag. Ho avløyser Eli Roseth Eik som har vore leiar dei siste fem åra. Før det var ho skrivar i sju år. Styret i Uskedal helselag er med dette:

  • Elin legland – leiar
  • Karin Saghaug Kjerpeseth – nestleiar
  • Jofrid Eik – skrivar
  • Anette Sund – kasserar
  • Ann Kristin Olsen – styrmedlem
  • Randi Myklebust Nybakk – styremedlem
  • Eva Reime Ljosnes – varamedlem
  • Klara Bakke – varamedlem
  • Eli Roseth Eik – varamedlem
Tekst: Uskedal helselag
Foto: Privat
Nett: Kristian Bringedal