Det er kalla inn til ekstramøte i Formannsskapet i dag kl. 17.00. Den eine saka på saklista er Detaljregulering for Børnes Næringsområde. Vanleg saksgong er at etter vedtak i Plan-, teknikk- og miljøutvalet skal saka vidare til Kommunestyret i møte 25. mars for endeleg vedtak. No er det lagt opp til ein ekstra runde innom Fomannsskapet.

kb