Det er registrert eit nytt enkeltpersonføretak med namnet Michelsen Travel And Tour i Uskedalen i august månad. Innehavar er Ellen M. Toreno Michelsen.

kb