Det er registrert eit nytt selskap i Uskedalen i mai månad. Det er Fossheim Fjellboring AS. Det private aksjeselskapet har ein aksjekapital på kr. 50.000,-. Føremålet er fjellboring og utleige av anleggsmaskinar og elles det som naturleg høyrer til denne bransjen. Innehavar er Kjetil Fossheim.

kb