Det er registrert eit nytt selskap som eit føretak i Uskedalen i juni månad. Det er Natalie Iversen – Saks Over Kam. Adressa er Ospelunden 84. Innehavar er Natalie Iversen.

kb