Levekårsutvalet har i dag hatt oppe sak om Skule- og barnehagestruktur. Med 4 mot 3 røyster støttar utvalet framlegget frå administrasjonen om endringar i talet skular og barnehagar. Framlegget inneber at storskulen ( 5. – 7. kl. ) vert overført til Rosendal. Småskulen ( 1. – 4. kl. ) held fram med skule i Uskedalen. Barnehagen, evt. saman med Dønhaug Gardsbarnehage, held fram som før. Saka går vidare til K. styret.

kb