Einebustad med gateadresse Geilo 8 er lagd ut for sal. Geilo 8, bygd i 1960, renovert og utbygd fleire gonger etter den tid, er eit vakkert hus, sentralt i Uskedalen med fin utsikt mellom anna mot sentrum, Stølavikjo. båthamna og Eik. Huset har sitt særpreg med fasade i murstein. Uteområde er tilrettelagd med opparbeidd hage.

Geilo 8 med 3 soverom har eit bruksareale på 219 rutemeter. Tomta er på heile 1,2 dekar. Det er garasje ved oppkøyrsla. Salsverdien er sett til 2,6 mill. Andre kostnader kjem i tillegg.

Meglar er Advokatkontoret Sunnhordland v/ Haldor Tveit. Det er visning komande laurdag, 17. feruar, mellom kl. 12 og kl. 15.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Frå prospektet