Viktig melding frå Uskedal Vassverk om at Eikevegen vert stengt frå i morgon, tysdag 27. september, etter at bosbilen har køyrt ruta si. Neste tysdag vert alle, som bur i område, bedd om å få bosdunkane ned til Fylkesvegen. Det kan vera ved Eikeelva/ brua eller i Padlaporsen. Skilting om stenging kjem på plass i løpet av dagen i dag eller i morgon tidleg.

kb