Uskedal Utvikling v/ Gunn Mari Moberg inviterer til idemøte onsdag 20. oktober kl. 18.00 i Gamleskulen. Tema er: Kva kan vi gjera for å skapa ei triveleg bygd. Det kan vera tiltak i sentrum, men også generelt i bygda. Til no har Uskedal utvikling hatt ansvaret for vimplar og blomepotter. Med enkle midlar kan det gjerast mykje meir av det som vil pynta opp og gjera bygda meir attraktiv. Er du kreativ og har tankar om rydding, pynting og synlege tiltak, møte fram i Gamleskulen komande onsdag kl. 18.00.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto