Her kjem litt info frå Uskedal skulemusikk i forhold til 17.mai. Etter ynskje vert det ei lita endring i programmet. Skulemusikken spelar på Stemneplassen, ikkje i Aktivitetshuset. Musikklaget spelar etter oppsett program, ved Bautasteinen og i Hallen. God 17. mai.

Uskedal skulemusikk